Fundusze Unijne Wicker.pl


 

 

Przy wsparciu dotacji unijnych realizujemy projekty kulturowe i plecionkarskie!

W ostatnich latach obserwujemy wzrost popularności wiedzy o rękodzielnictwie, plecionkarstwie i zainteresowanie wyrobami z wikliny. W odpowiedzi na potrzeby naszego regionu, z myślą o kulturze plecionkarskiej oraz dziedzictwie lasowiaków, postanowiliśmy rozwijać miłość do wikliny i wiedzę dotyczącą kultury lasowiaków nie tylko w naszym regione lecz w całej Polsce.

Z pomocą funduszy unijnych wdrażamy strategię wzorniczą dotyczącą plecionkarstwa i kultury naszego regionu!

 

 

Beneficjent WickerPL Radomska Joanna realizuje projekt pn.:

„Wdrożenie niezbędnych działań zarekomendowanych w Strategii Wzorniczej elementem wzmocnienia konkurencyjności firmy WickerPL”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 1.4

Cele projektu: Nadrzędnym celem realizacji niniejszego projektu jest wdrożenie strategii wzorniczej, powstałej w etapie I w wyniku przeprowadzenia audytu wzorniczego. W ramach II etapu wdrażania Projektu planowana jest realizacja wybranych elementów Strategii wzorniczej. W ramach II fazy Projektu – przedsiębiorstwo wdroży produkcję wyrobów dotychczas w ogóle nieprodukowanych w firmie. Ponadto produkty te będą odznaczać się nowym unikalnym designem, niespotykanym w innych produktach konkurencyjnych.

Planowane efekty projektu: Bezpośredni efektem projektu będzie wdrożenie Strategii wzorniczej w firmie WickerPL, co umożliwi firmie zaoferowanie na rynku nowych produktów, o unikalnym designie. Efektem projektu będzie wdrożenie do firmy WickerPL 3 innowacji produktowych: 1) Linia zabawek i akcesoriów wiklinowych dla dzieci. 2) Linia mobilnych wózków na kółkach z wyplatanym koszem. 3) Usługa warsztatów kreatywnych z rękodzielniczego wyplatania produktów z wikliny.

Wartość projektu: 4 457 753,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 516 733,00 PLN

Projekt realizowany w okresie: 01.04.2021 - 31.08.2022 Więcej informacji na temat projektu można uzyskać pisząc na adres: j.radomska@wickerpl.com


 

 

Beneficjent WickerPL Radomska Joanna realizuje projekt pn.

„Przygotowanie do internacjonalizacji produktów firmy Wicker.pl”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.2.

Cele i planowane efekty projektu:  Celem projektu jest przygotowanie do wdrożenia nowego modelu internacjonalizacji. W efekcie realizacji projektu planowane jest rozpoczęcie działalności na rynku hiszpańskim oraz dalsze zwiększanie udziału strumienia przychodów ze sprzedaży na rynkach zagranicznych.

 

Wartość projektu: 409 590,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 283 050,00 PLN

 

Projekt realizowany w okresie 20.03.2018 - 31.12.2019. Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Pani Joanny Radomskiej, telefon: 503 139 826, e-mail: j.radomska@wickerpl.com

 


 

 

Beneficjent WickerPL Radomska Joanna realizuje projekt pn.

„Wdrożenie strategii wzorniczej celem podwyższenia konkurencyjności firmy WickerPL” 

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.4.

Cele i planowane efekty projektu:  Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy WickerPL poprzez wykorzystanie designu jako strategicznego narzędzia do rozwoju firmy i budowania przewagi rynkowej przedsiębiorstwa na rynku polskim i zagranicznym. W efekcie realizacji projektu do oferty firmy zostaną wprowadzone nowe bądź udoskonalone produkty, nastąpi rozwój marki i zwiększenie konkurencyjności firmy.

 

Wartość projektu: 120 540,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 83 300,00 PLN

 

Projekt realizowany w okresie 01.06.2019 - 31.12.2019. Więcej informacji na temat realizowanego projektu można

uzyskać od Pani Joanny Radomskiej, telefon: 503 139 826, e-mail: j.radomska@wickerpl.com

 


 

pixel