EU-Mittel

Beneficjent  WickerPL Radomska Joanna realizuje projekt pn.:

„Wdrożenie niezbędnych działań zarekomendowanych w Strategii Wzorniczej elementem wzmocnienia konkurencyjności firmy WickerPL”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 1.4  

Cele projektu: Nadrzędnym celem realizacji niniejszego projektu jest wdrożenie strategii wzorniczej, powstałej w etapie I w wyniku przeprowadzenia audytu wzorniczego. W ramach II etapu wdrażania Projektu planowana jest realizacja wybranych elementów Strategii wzorniczej. W ramach II fazy Projektu – przedsiębiorstwo wdroży produkcję wyrobów dotychczas w ogóle nieprodukowanych w firmie. Ponadto produkty te będą odznaczać się nowym unikalnym designem, niespotykanym w innych produktach konkurencyjnych.

Planowane efekty projektu: Bezpośredni efektem projektu będzie wdrożenie Strategii wzorniczej w firmie WickerPL, co umożliwi firmie zaoferowanie na rynku nowych produktów, o unikalnym designie. Efektem projektu będzie wdrożenie do firmy WickerPL 3 innowacji produktowych: 1) Linia zabawek i akcesoriów wiklinowych dla dzieci. 2) Linia mobilnych wózków na kółkach z wyplatanym koszem. 3) Usługa warsztatów kreatywnych z rękodzielniczego wyplatania produktów z wikliny.    

Wartość projektu:  4 457 753,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 516 733,00 PLN

 

Projekt realizowany w okresie: 01.04.2021 - 31.08.2022

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać pisząc na adres: j.radomska@wickerpl.com

pixel