Terugtrekking uit het contract

Retourzendingen en klachten in de rieten webwinkel.en

Wij respecteren de rechten van de consument. Bij het winkelen in onze rieten winkel heeft u het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen van de koopovereenkomst af te zien en de gekochte goederen terug te sturen of te ruilen.

Klachten- en productretourprocedure in de rieten online shop.en

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen vanaf de dag waarop u de goederen in bezit krijgt of vanaf de dag waarop een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit krijgt.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (door vermelding van uw naam, volledig postadres en, indien beschikbaar, uw telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres van uw beslissing) via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw herroeping van deze overeenkomst.

U kunt het modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van uw herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Effecten van ontwenning

Indien u dit contract herroept, betalen wij u alle van u ontvangen betalingen terug, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste gebruikelijke leveringswijze), onmiddellijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing gebruik te maken van uw herroepingsrecht. Wij betalen uw betaling terug met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in elk geval zijn er geen kosten verbonden aan deze terugbetaling. Stuur het artikel terug naar ons of overhandig het aan het volgende adres: Łętownia 454, 37-312 Łętownia, onmiddellijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons ervan op de hoogte heeft gebracht dat u de overeenkomst herroept.

De termijn is in acht genomen als u het artikel vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen terugstuurt.

Als u vragen heeft over retourzendingen of klachten, neem dan individueel contact met ons op.

pixel